ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
1188จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารพักอาศัยบุคลากรห้อง 815 จำนวน 1 งานห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาพัฒนา0.00 
1187ซ่อมแซมยานพาหนะ (งมท-660)จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่0.00 
1186จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์บริษัท โอกาส (5) จำกัด0.00 
1185ค่าตอบแทน OT เดือน พ.ค.67นางจันทนา ขวัญเพ็ง0.00 
1184ค่าตอบแทนกรรมการวิชาการพัฒนาสมรถนะผ่านสุขภาพอ.นัฏฐวิกา จันทร์ศรี0.00 
1183โครงการสนีัับนุนพื้นป่าคลองตะเคียนเขาน้ำซับเฉลียว ไชยเชษฐ์0.00 
1182ค่าวิทยากรโครงการตรวจประเมิน AUN-QAคณิตา ตังคณานุรักษ์0.00 
1181ค่าตอบแทนโอนเข้าบัญชีธนาคาร0.00 
1180ค่าตอบแทนพขร. 1-15 พ.ค.67โอนเข้าบัญชีธนาคาร0.00 
1179ค่าผ่านทางเพิเศษงานอาคาร0.00 
1178ค่าผ่านทางเพิเศษงานอาคาร0.00 
1177ค่าผ่านทางเพิเศษงานอาคาร0.00 
1176ค่าต่อ พ.ร.บ. และภาษีงานอาคาร0.00 
1175ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เดือน พ.ค.67จินตนา อินตรา0.00 
1174ค่าโทรศัพท์บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ 0.00 
1173ค่าโทรศัพท์บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ 0.00 
1172ค่าโทรศัพท์บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ 0.00 
1171ค่าโทรศัพท์อ.เสรี กุญแจนาค0.00 
1170จัดซื้อวัสดุการเกษตรร้านอาภาพันธ์ุไม้0.00 
1169จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)บริษัท เชี่ยวชาญไอที โซลูชั่น จำกัด0.00 
1168จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (SSL Cetificate)บริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ จำกัด0.00 
1167จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย)ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0.00 
1166ซ่อมแซมยานพาหนะ (นค-8639)บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จำกัด0.00 
1165ซ่อมแซมยานพาหนะ (กย-6580)บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
1164จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสารและบริการขนาดใหญ่ ประจำอาคาร 15 ฝั่ง A และ B จำนวน 1 งานบริษัท ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด0.00 
1163ค่าเดินทางไปราชการอ.นัฏฐวิกา จันทร์ศรี0.00 
1162ค่าเดินทางไปราชการอ.สุภัทร0.00 
1161ค่าจ้างเหมาบริการงานอาคาร0.00 
1160จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1159จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะปิงปอง และเสาแบดมินตัน)ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเบอร์ กรุ๊ป0.00 
1158จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า)บริษัท แอสราส จำกัด0.00 
1157ค่าตอบแทน OT เดือนเม.ย.67โอนเข้าบัญชีธนาคาร0.00 
1156ค่าตอบแทน พขร. เดือน เม.ย.67โอนเข้าบัญชีธนาคาร0.00 
1155ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิตโอนเข้าบัญชีธนาคาร0.00 
1154จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการบริษัท ศิรานันท์ (1995) จำกัด0.00 
1153ค่าโทรศัพท์บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ 0.00 
1152ค่าโทรศัพท์ทรู มูฟ0.00 
1151ค่าโทรศัพท์จินตนา อินตรา0.00 
1150ค่าโทรศัพท์อ.วรยศ ละม้ายศรี0.00 
1149ค่าโทรศัพท์นัฎฐวิกา จันทร์ศรี0.00 
1148ค่าโทรศัพท์สุภัทรชัย ชมพันธุ์0.00 
1147ค่าโทรศัพท์สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ0.00 
1146ค่่าพวงหรีดจินตนา อินตรา0.00 
1142ตรวจรับงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในตลาด KU วันที่ 7,21 พฤษภาคม 2567สั่งจ่ายในนาม จิตรวดี สุทธิชีวะ0.00 
1138จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2567บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
1137จ้างเหมาเปลี่ยนยาง 4 เส้น,ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ทะเบียน นค 8639 ชลบุรี จำนวน 1 งานบริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
1136จ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นจ 1362 ชลบุรี จำนวน 1 งานบริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จำกัด0.00 
1135จัดซื้อป้ายพลาสติกพร้อมสายคล้องคอ จำนวน 50 อัน และป้ายชื่อกระดาษ จำนวน 100 ใบนายพนมศักดิ์ อินศรีลา0.00 
1134จัดซื้อครุภัณฑืสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เก้าอี้บาร์ โต๊ะบาร์ ชุดรับแขก)บริษัท ศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ จำกัด0.00 
1132ค่าเดินทางไปราชการอ.สุภัทรชัย 0.00 

พบทั้งหมด 96 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป >>