ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
340จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รถชมวิว (คันที่ 1,3) ระว่างวันที่ 3-15 ธันวาคม 2564บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
339จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2564บริษัท เมธานนท์ จำกัด0.00 
338จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2565บริษัท เมธานนท์ จำกัด0.00 
337ค่าผ่านทางพิเศษงานอาคารฯ0.00 
336ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เดือนต.ค.-ธ.ค.64จินตนา อินตรา0.00 
335ค่าโทรศัพท์ทรู มูฟ0.00 
334ค่าโทรศัพท์อ.นัฏวิกา จันทร์ศรี0.00 
333ค่าโทรศัพท์อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ0.00 
332ค่าโทรศัพท์บจก.แอดวานซ์ ไวเลส0.00 
331ขออนุมัติเบิกเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 2565ประกันสังคม สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา0.00 
330ขออนุมัติหลักการให้ดำเนินจัดจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 งานบริษัท มาซูม่า เซอร์วิส จำกัด0.00 
329ค่าตอบแทน Ot เดือนธ.ค.64โอนเข้าธนาคารทหารไทย0.00 
328จ้างฉีดกำจัดปลวก หนูและแมลง (งวดที่ 1/3)ร้านวีแซม 09 กำจัดปลวก0.00 
327ค่าตอบแทน OT เดือน ธ.ค.64โอนเข้าธนาคารทหารไทย0.00 
326ค่าโทรศัพท์บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ0.00 
325จ้างเปลี่ยนประตูห้องน้ำ R313 อาคาร 19นางเรณู ธีระวัฒนะ0.00 
324จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งบำบัดน้ำเสียอาคาร 17หจก.ษ.ธัญญะผล0.00 
320จ้างเหมายานพาหนะรับส่งอาจารย์พิเศษและเอกสาร (รอบเช้า-เย็น) ประจำเดือน ธ.ค.64บริษัท โชคชัยอารีย์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด0.00 
318ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์โอนเข้าธนาคารทหารไทย0.00 
317ค่าตอบแทน Ot เดือนธันวาคม 64โอนเข้าธนาคารทหารไทย0.00 
316ค่าตอบแทน Ot เดือนธ.ค.64โอนเข้าธนาคารทหารไทย0.00 
305ค่าธรรมเนียมธนาคารจินตนา อินตรา0.00 
304ค่าโทรศัพท์อ.สุภัทร0.00 
302ค่าตอบแทน ธ.ค.64โอนเข้าธนาคารทหารไทย0.00 
298ค่าไปรษณีย์ เดือนธ.ค.64โอนเข้าธนาคารทหารไทย0.00 
296ค่าผ่านทางพิเศษเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารฯ0.00 
295ค่าเช่าห้องพัก เดือน ม.ค.65เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารฯ0.00 
279จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำเดือนตุลาคม 65 งวดที่ 3 งานอาคารบริษัท รักษาความปลอดภัย เกรียง -เอสจีเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด0.00 
278จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำเดือนธํนวาคม 65 งวดที่ 3 งานทรัพย์สินบริษัท รักษาความปลอดภัย เกรียง -เอสจีเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด0.00 
203ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา KU-ISEAโอน 505 เข้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี0.00 
148ค่าโทรศัพท์บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ0.00 
87นายเสรี กุญแจนาคมารดานายธนากร ดอนประดู่0.00 

พบทั้งหมด 32 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1