ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
1717ตรวจรับงานจ้างเหมาบริการดูแลงานสวนและภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน กันยายน 2566บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส จำกัด0.00 
1716จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหอพักนิสิตห้อง 8520 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาพัฒนา0.00 
1715ค่าตอบแทนโครการจ้างนิสิตทำงานระหว่างเรียน ปี2566โอนเข้าบัญชีธนาคาร0.00 
1714จัดกระเช้างานวันสถาปนา และการครบวาระคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาร้านเจ๊บ่วยผลไม้ (จ่ายนางสาวจินตนา อินตรา)0.00 
1713จ้างเหมาบริการกำจัด จัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน 2566ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี รีไซเคิ้ล0.00 
1712จ้างเหมาบริการยานพาหนะรับส่งอาจารย์และบุคลากรระหว่างวิทยาเขตบางเขน-ศรีราชาบริษัท โชคชัยอารีย์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด0.00 
1711จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คันบริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จำกัด0.00 
1710จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน0.00 
1709จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน0.00 
1708จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน0.00 
1707จัดทำกรอบรูปที่ระลึก (ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์)ร้านจิตรกรอ่าวอุดม (จ่ายเงินนางสาวจินตนา อินตรา)0.00 
1706จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา (หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 200 ชุดบริษัท สตอรี่เทล (ประเทศไทย) จำกัด0.00 
1705จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์บัตรสระว่ายน้ำ)บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด0.00 
1704จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง (เงินสด) ในวันที่ 15 กันยายน 2566สั่งจ่ายในนาม เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่0.00 
1703ค่าอาจารย์สอนพิเศษ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปี 2566โอนเข้าบัญชีธนาคาร0.00 
1702ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเข้ารับการศึกษาต่อ 2567นางสาววรรษวรรณ อินสุวรรณ0.00 
1701จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2566สั่งจ่ายในนาม เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่0.00 
1700จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปีงบประมาณ 2566 เดือน กันยายน 2566 กอง 2บริษัท เมธานนท์ จำกัด0.00 
1699จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปีงบประมาณ 2566 เดือน กันยายน 2566 กอง 1บริษัท เมธานนท์ จำกัด0.00 
1698ค่าจ้างเหมาขนส่งน้ำดื่ม ก.ย.66นางสาวจิตรวดี สุทธิชีวะ0.00 
1697ค่าเลี้ยงรับรอง เดือน ก.ย.66จินตนา อินตรา0.00 
1696จ้างเหมาติดตัั้งระบบกันซึมประจำอาคาร 17 ศร.3บริษัท ทีอาร์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด0.00 
1695จ้างเหมาซ่อมโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน และป้ายทางหนีไฟ อาคาร 19 พักอาศัยบุคลากร 6 ชุด จำนวน 1 งาน นายอินถา กองธรรม0.00 
1694จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศหอพักนิสิตห้อง 1101 และ 5517ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาพัฒนา0.00 
1693จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการบริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด0.00 
1692จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าหลักและตู้ Load Center (ห้องซักผ้าอาคารที่พักอาศัยฯ)นายอินถา กองธรรม0.00 
1691จ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษารถยต์ ทะเบียน นง 9403 ชลบุรีบริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จำกัด0.00 
1690ซ่อมแซมยานพาหนะ (นง-235)บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จำกัด0.00 
1689ซ่อมแซมยานพาหนะ (3กผ-5448)จ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่0.00 
1688จัดซื้อระบบการจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าบริษัท อีวี อีโวลูชั่น จำกัด0.00 
1687จ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นค 7797 ชลบุรี จำนวน 1 งานบริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จำกัด0.00 
1686ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ก.ย.66จินตนา อินตรา0.00 
1685จัดซื้อเสื้อจราจรสะท้อนแสงพร้อมสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัย จำนวน 24 ตัวบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1684จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศหอพักนิสิตห้อง 5407ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อาร์.เอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส0.00 
1683จ้างเหมาทำฉากกั้นห้อง,ผ้าม่าน,ฟิล์มกรองแสงห้องพยาบาล อาคาร 9 จำนวน 1 งานบริษัท อีสเทิร์น โฮม เดคอร์ จำกัด0.00 
1682จ้างเหมาซักผ้าม่านห้องประชุม อาคาร 9 ห้องประชุม 9301 และ 9302 จำนวน 1 งานบริษัท อีสเทิร์น โฮม เดคอร์ จำกัด0.00 
1681จ้างเหมาทำป้ายกล่องไฟและตัดสติ๊กเกอร์ห้องพยาบาล จำนวน 1 งานห้างหุ้นส่วนจำกัด 22 ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นติ้ง0.00 
1680จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์แปะโต๊ะสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 งานร้านพิมพ์นิยม0.00 
1679ตรวจรับงานจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคาร 1 และอาคาร 15 ปีงบประมาณ 2566บริษัท ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด0.00 
1677จ้างเหมากำจัดปลวกและแมลง ประจำปี 2566 (ส่วนกลาง งวดที่ 4งวดสุดท้าย)ร้านวีแซม 09 กำจัดปลวก0.00 
1676ซ่อมแซมยานพาหนะ (40-0925)บริษัท สแกนสยาม บริการ จำกัด0.00 
1675จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานคลังฯ)บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด0.00 
1674จัดซื้อครุภัณฑืก่อสร้าง (ปั้มแช่ดูดโคลน)บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1673จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด (จ่ายเงินนางสาวจินตนา อินตรา)0.00 
1672จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาคาร 19 จำนวน 1 งานนางเรณู ธีระวัฒนะ0.00 
1671จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสารเหล็ก 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้บริษัท แน๊ตเฟอร์นิเจอร์ จำกัด0.00 
1670จัดซื้อครุภัณฑ์เคาน์เตอร์ 3.6 ม.จำนวน 4 ชิ้นบริษัท แน๊ตเฟอร์นิเจอร์ จำกัด0.00 
1669จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคารั่วอาคารศรีธรรมเกษตร จำนวน 1 งานบริษัท เอ พี ซี คอนสตรัคชั่น 1997 จำกัด0.00 
1668จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคาร 25 จำนวน 1 ระบบบริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ จำกัด0.00 
1667จ้างเหมาพิมพ์ป้ายรางวัลสติ๊กเกอร์โฟมบอด ขนาด 45*90 ซม. จำนวน 3 ป้ายนายคำรณ บุญเรือง0.00 

พบทั้งหมด 80 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป >>