ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
761ซื้อหนังสือ 36 รายการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0.00 
760ค่าใช้จ่ายอบรมการพัฒนาบุคลากรนุจิยาพร โพธิดอกไม้0.00 
759ซื้อเชือกฟางบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
758ค่าจ้างเหมาขนส่งน้ำดื่ม เดือน ก.พ.66นางสาวสวรรยา วิงวง0.00 
757ค่าตอบแทน พขร. 1-15 มี.ค.66 รถส่วนกลางงานอาคาร0.00 
756ค่าผ่านทางเพิเศษ 1-15 มี.ค.66งานอาคาร0.00 
755ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2และอาคาร 15โอนเข้าบัญชีธนาคาร0.00 
754ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2และอาคาร 15โอนเข้าบัญชีธนาคาร0.00 
753ค่าเลี้ยงรับรองจินตนา อินตรา0.00 
752จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตศรีราชา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จำกัด0.00 
751จ้างเปลี่ยนยาง รถสวัสดิการเบอร์ 3บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
750เปลี่ยนแมคเนติกลิฟต์อาคาร 4บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด0.00 
749จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2566ออกเช็คในนาม เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่0.00 
748จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาระบบแอร์รถยนต์ ทะเบียน นค 8639 ชลบุรีบริษัท พิพัฒน์แอร์ จำกัด0.00 
741ขออนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อน๊อตยึดผนังกะบะ ทะเบียน 84-8975 ชลบุรีสั่งจ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่0.00 
739ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2และอาคาร 15โอนเข้าบัญชีธนาคาร0.00 
732ค่าตอบแทน OT เดือน ก.พ.66โอนเข้าบัญชีธนาคาร0.00 
731ค่าใช้จายอบรมบุคลิกภาพนุจิยาพร โพธิดอกไม้0.00 
730จัดซื้อหลอดไฟ LED 600 มิล จำนวน 100 หลอด,หลอดไฟ LED 1200 มิล จำนวน 100 หลอด และรางนีออนขาสปริง จำนวน 60 ชุดบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
714ขออนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (พวงมาลัยดาวเรืองใหญ่,พวงมาลัยดาวเรืองคล้องมือ,ผ้าสามสี) จำนวน 3 รายการสั่งจ่ายเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่0.00 
691ค่าไปรษณีย์ เดือนก.พ.66บจก.ไปรษณีย์0.00 
688ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร.งานอาคาร0.00 
113จ้างซ่อมกระจกตู้เก็บอาหารสำหรับร้านค้าภายในโรงอาหาร ร้านหมายเลข 2 และ 9นายสิทธิกร กองธรรม0.00 

พบทั้งหมด 23 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1