ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
610ขอจัดซื้อน้ำม้นรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร วันที่ 1-16 ม.ค. 62สั่งจ่ายคุณอลงกต โขมพัฒน์0.00 
609ขออนุมัติเบิกค่าผ่านทางพิเศษ 1-15 มกราคม 62เงินทดรองฝ่ายอาคารฯ0.00 
608ขออนุมัติเบิกค่าผ่านทางพิเศษเงินทดรองฝ่ายอาคาร0.00 
607ขออนุมัติเบิกค่า พรบ.และประกันภัยรถยนต์บจก.แอมเอ็มจี0.00 
606จัดซื้อหลอดไฟ 2 รายการบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
605ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือนิสิตพิการ เดิอนธันวาคม 61นางสาวอรวรรยา มีสุข0.00 
604ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือนิสิตพิการ เดิอนธันวาคม 61นางสาววิภาพร ศรีประโคน0.00 
603ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือนิสิตพิการ เดิอนธันวาคม 61นายณภัทร สุตภักดิ์0.00 
602ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือนิสิตพิการ เดิอนธันวาคม 61นางสาวธนวรรณ แก้วพิทักษ์0.00 
601ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือนิสิตพิการ เดิอนธันวาคม 61นายณัฐพงศ์ แสงสว่าง0.00 
600ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือนิสิตพิการ เดิอนธันวาคม 61นางสาวธนิษฐา ศรีโสดา0.00 
599ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือนิสิตพิการ เดิอนธันวาคม 61นายกวินวัชร์ วีรนนท์วัฒนกุล0.00 
598ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือนิสิตพิการ เดิอนธันวาคม 61นางสาวยลธิดา อู่อ้น0.00 
597จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องนับคนด้วยเซนเซอร์อินฟาเรด) จำนวน 1 เครื่องบริษัท เอ.เอ็ม.โอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0.00 
596ขอจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 เรื่องบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
595ค่าโทรศัพท์นางาสาวจินตนา อินตรา0.00 
594ค่าโทรศัพท์ดร.จุมพฏ บริราช0.00 
593ค่าโทรศัพท์ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์0.00 
592ค่าโทรศัพท์อ.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ0.00 
591ค่่าโทรศัพท์ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง0.00 
590ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องพักอาศัยบุคลากร S804นางเรณู ธีระวัฒนะ0.00 
589ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องพักนิสิตห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ เอส เซอร์วิส0.00 
588ซ่อมแซมยานพาหนะ (นง-639)บริษัท พิพัฒน์แอร์ จำกัด0.00 
587ซ่อมแซมยานพาหนะ(40-0836)บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
586จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวร้านธนาพาณิชย์ 0.00 
585จ้างเหมาติดสายสัญญาณอินเตอร์ฺเน็ต อาคาร 24,25,26บริษัท อีสเทิร์น แอร์ แอนด์ ซีซีทีวี จำกัด0.00 
584จ้างเหมาติดตั้งป้ายเลขหน้าห้องเรียนอาคาร 25 เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์บริษัท ปัญญาศิลป์ ศรีราชา จำกัด0.00 
583่จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวบริษัท ไฮปิง จำกัด0.00 
582ขอให้จัดซื้อเครืองตีเบอร์ 5 หลัก จำนวน 1 อันบริษัท ศิรานันท์ (1995) จำกัด0.00 
581ขอให้จ้างบริการสูบสิ่งปฏิกูล อาคาร 1-8 และอาคารบริการในหอพักนิสิตนายเจริญ จันทอง0.00 
580จัดซื้อน้ำมันรถยนต์บริการส่วนกลาง จำนวน 3 คัน วันที่ 16-31 ธ.ค. 61สั่งจ่ายคุณอลงกต โขมพัฒน์0.00 
579จัดซื้อกุญแจบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
578จ้างพิมพ์ซองจดหมายแบบมีช่องหน้าต่าง 30,000 ซองบริษัท ไฮเดน กรุ๊ป ปริ้น แอนด์ มีเดีย จำกัด0.00 
577เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ลิฟต์ 4 ก้อนบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด0.00 
576จัดซื้อจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นและไขมันชนิดผง 20 ถังบริษัท เท็คแมน(ไทยแลนด์) จำกัด0.00 
575เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ห้อง 212ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหแอร์เท็ค0.00 
574ซ่อมน้ำซึมและซ่อมราวตากผ้าหอพักนิสิตนางเรณู ธีระวัฒนะ0.00 
573จัดซื้อน้ำมันรถยนต์บริการส่วนกลาง จำนวน 1 คัน วันที่ 16-31 ธ.ค.61 บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
572จัดซื้อน้ำม้นรถบรรทุกและรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน วันที่ 16- 31 ธ.ค. 61บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
571จัดซื้อน้ำมันรถชมวิว จำนวน 1 คัน วันที่ 16-31 ธ.ค.61บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
570จัดซื้อน้ำมันรถพยาบาล จำนวน 1 คัน วันที่ 16-31 ธ.ค. 61บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
569จ้างซ่อมระบบปรับอากาศยานพาหนะ ทะเบียน นง 3982 ชลบุรีบริษัท พิพัฒน์แอร์ จำกัด0.00 
568ขอให้ซ่อมแซมน้ำรั่วและราวตากผ้าหอพักนิสิต ห้อง 6205,6308,7324นางเรณู ธีระวัฒนะ0.00 
567ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอ.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชตื0.00 
566ขออนุมัติคืนเงินหลักประกันความเสียหายและค่าเช่าล่วงหน้่า 2 เดือนนางสาวสุวิมล ศรีศิริ0.00 
565คืนเงินหลักประกันความเสียหายและค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือนนางชาลี แป้งหอม0.00 
564คืนเงินค่าประกันห้องพักนางสาวรังสิยา อินอรชร0.00 
563คืนเงินค่าประกันห้องพักนายธงชัย ชิณกะธรรม0.00 
562คืนเงินค่าประกันห้องพักนายเชิดวงศ์ แสงศุภวานิช0.00 
561คืนเงินให้นิสิตกองทุนโรงไฟฟ้านางสาวสิริวิมล แดงโพธิ์ชา0.00 

พบทั้งหมด 1335 รายการ รวมทั้งหมด : 27 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..............[25][26][27] หน้าถัดไป >>