ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
849คืนเงินค่าค้่ำประกันสัญญา ศรช.48/59บริษัท พูล ช๊อพ จำกัด0.00 
848ขออนุมัติคืนเงินให้นิสิตนายสหรัฐ พลารักษ์0.00 
847ขออนุมัติคืนเงินให้นิสิตนายครรชิตพล สิงห์สี0.00 
846ขออนุมัติคืนเงินให้นิสิตนางสาวกรรณิการ์ แทนกลาง0.00 
845ขออนุมัติเบิกค่าเช่าห้องพักพนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือนตุลาคม 60นายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
844ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน OT เดือนกันยายน 2560โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
843ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน OT เดือนกันยายน 25600.00 
842ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน เดือนกันยายน 60โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
841ขออนุมัติเบิกค่าไปรษณีย์ เดือนกันยายน 60บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(มหาชน)0.00 
840ขออนุมัติเบิกค่าผ่านทาง Easy passนายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
839ขออนุมัติเบิกเงินค่าประจำตำแหน่งเดือนตุลาคม 2560โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
838ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ 16 สิงหาคม 60บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด0.00 
837ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์ เดือนสิงหาคม 60บริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำกัด0.00 
836ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท อ.สถาพร เดือนกันยายน 60อ.สถาพร เชื้อเพ็ง0.00 
835ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์ คอนโดเดือนมิถุนายน 60บริษัท ทีโอที จำกัด0.00 
834ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์คอนโด เดือนธันวาคม 60บริษัท ทีโอที จำกัด0.00 
833ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์ คอนโด เดือนกันยายน 60บริษัท ทีโอที จำกัด0.00 
832ขออนุมัติเบิกทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราขานางสาวมนัญชญา เลิศสิลปชัย0.00 
831ขออนุมัติเบิกทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราขาโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ0.00 
830ขออนุมัติเบิกทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราขาโอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
829ขออนุัติเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาปี 2560 ทุนทีปังกรรัศมีโชตินางสาววันทิสา เกศชัยกุลรัตน์0.00 
828ขออนุัติเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาปี 2560 ทุนทีปังกรรัศมีโชตินางสาวนันธภัทร สุนทรนนท์0.00 
827ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา ปี 2560 ทุนทีปังกรรัศมีโชตินางสาวกนิษฐา หวาดด้วงดี0.00 
826ขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมห้องพักนิสิตนางสาววันทิสา เกศชัยกุลรัตน์0.00 
825ขออนุมัติเบิกเงินค่าประกันของเสียหายนิสิต ชุดที่ 2/61โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
824ขออนุมัติเบิกเงินค่าประกันของเสียหายนิสิต ชุดที่ 1/61โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
823คืนเงินค่าค้่ำประกันสัญญา ศรช.52/59บริษัท เมธานนท์ จำกัด 0.00 
821ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด0.00 
820ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด0.00 
819ขออมุมัติเบิกค่าบริกการรถส่วนกลาง 1-15 ก.ย.60นายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
818ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนพขร.เดือนกันยายน 2560โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
817ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน OT เดือนกันยายน 2560โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
816ขออนุมัติเบิกค่าบริการเคเบิ้ลทีวี คอนโด เดือนตุลาคม 60บริษัท พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราช จำกัด0.00 
815ขออนุมัติเบิกค่าบริการเคเบิ้ลทีวี หอพักนิสิต เดือนตุลาคม 60บริษัท พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราช จำกัด0.00 
814ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อนายอุดมพร ตุงคะศิริ0.00 
813ขออนุมัติเบิกค่าผ่านทาง Easy passนายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
812ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน OT เดือนกันยายน 2560โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
811ขออนุมัติค่าตอบแทน OT เดือนกันยายน 2560โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
810ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน OT เดือนกันยายน 2560นางสาวรดา ฉ่ำแสง0.00 
809ขออนุมัติเบิกค่าบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องพยาบาลนางสาวนุชจรินทร์ รักจรรยาบรรณ0.00 
808ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน OT เดือนกันยายน 2560โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
807ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน OT เดือนกันยายน 2560โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
806ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน OT เดือนกันยายน 2560โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
805ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน OT เดือนกันยายน 2560โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
804ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาไทยบริดจสโตนโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ0.00 
800ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือนิสิตพิการ เดือนกันยายน 2560นางสาววิภาสินี สมหวัง0.00 
792คืนเงินค่าค้่ำประกันสัญญา ศรช.54/2559หจก.ชาลี รีไซเคิ้ล0.00 
790ขออนุมัติคืนเงินค่าประกันความเสียหายและค่าเช่าพื้นที่ล่วงหน้านายนฤดล กัลยาณพันธ์0.00 
788ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด กอง 3 ประจำเดือนกันยายน 2560 (สุดท้าย)บริษัท ราชาโยค จำกัด 336,822.43 4800513103 ต.ค. 6005 ต.ค. 60
787ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด กอง 1 ประจำเดือนกันยายน 2560 (สุดท้าย)บริษัท ราชาโยค จำกัด 856,668.22 4800513203 ต.ค. 6005 ต.ค. 60

พบทั้งหมด 148 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป >>