ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
2934จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 3 เครื่องบริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ จำกัด0.00 
2933ขอให้ดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น (ร.54-13/ร.54-1/ร.54-2)บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด0.00 
2932จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิภัทรพันธ์ 20080.00 
2931จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาขึ้นตึกประจำอาคารที่พักฯ 1กิจการร่วมค้า เอเอสไอ-ไอเอสโอ0.00 
2930จ้างเหมาติดตั้งมู่ลี่ไม้ปรับแสงประจำห้องพัก A901บริษัท อีสเทิร์น โฮม เดคอร์ จำกัด0.00 
2929ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งประจำห้องน้ำสวนสมุนไพรนายเจริญ จันทอง0.00 
2928จ้างเหมาสำเนากุญแจห้องพักนิสิต (ส.ค.61)ร้านวุฒิกุญแจรถบ้าน 0.00 
2927จ้างเหมาจัดทำตรายางบริษัท ไฮเดนกรุ๊ป ปริ้น แอนด์ มีเดีย จำกัด0.00 
2926จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริษัท ศิรานันท์(1995) จำกัด0.00 
2925จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
2924จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (28 รายการ)บริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ จำกัด0.00 
2923ขอนำยานพาหนะเข้าเปลี่ยนยางนอก 4 เส้นบจก.แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์0.00 
2922ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง8411,8516,8506,8520ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.เอส.เซอร์วิส0.00 
2921ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 7309,7404,6208ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ.เอส.เซอร์วิส0.00 
2920ตรวจเช็คสภาพตามกำหนดระยะเวลา 470,000 ทะเบียน นง 235 ชบบจก.โตโยต้าเจริญยนต์ ชลบุรี0.00 
2919ขอให้บำรุงรักษาลิฟต์บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด0.00 
2918ซ่อมท่อระบายน้ำห้อง S612 อุดตันอาคาร 4นายอินถา กองธรรม0.00 
2917จัดซื้อพานพุ่ม สั่งจ่ายคุณจินตนา อินตรา0.00 
2916จัดซื้อโคมไฟแบบหนีบ 20 ชุดบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
2915ตรวจเช็คระบบไฟ สายดิน ทะเบียน นค 7798 ชบบริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จำกัด0.00 
2914ซื้อเทปกาวไฟเบอร์กลาส 12 ชุดบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
2913จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมท่อปะปา ห้อง S804 คอนโดบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
2912จัดซื้อผ้าปูโต๊ะ จำนวน 5 ผืนสั่งจ่ายคุณจินตนา อินตรา0.00 
2911ขอให้จัดซื้อน้ำมันรถยนต์บริการส่วนกลาง จำนวน 12 คัน วันที่ 16-31 ส.ค. 61บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
2910ขอให้จัดซื้อน้ำมันรถชมวิว จำนวน 2 คัน วันที่16-31 ส.ค. 61บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
2909ขอให้จัดซื้อน้ำมันรถพยาบาล วันที่ 16-31 ส.ค. 61บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
2908ขอให้จัดวซื้อน้ำมันรถบรรทุก(รถกระเช้า) 1 คัน วันที่ 16-31 ส.ค. 61บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
2907จัดจ้างผลิตน้ำดื่มตรา KU SRC ขนาด 600 มล. จำนวน 2000 แพ็คบริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด0.00 
2906จ้างซ่อมแซมท่อเมนท์ประปาเข้าถังพักน้ำประตู 1 สั่งจ่ายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
2905ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งมท660 ชลบุรี สั่งจ่ายคุณอลงกต โขมพัฒน์0.00 
2904ซื้อน้ำมันรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร 1 คัน วันที่ 7-11 ก.ย.61สั่งจ่ายคุณอลงกต โขมพัฒน์0.00 
2903บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่-เล็กอาคารพละและสระว่ายน้ำบริษัท ทีเค เจนเนอรัล เซอร์วิส จำกัด0.00 
2902บำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคาร 4 และ 19บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด0.00 
2901บำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคาร 2,10,17บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด0.00 
2900ขอดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมประตูควบคุมทางเข้าออกแบบปีกนกบริษัท เทรซ ออน จำกัด0.00 
2899ขอดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ (ถ่าน)บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
2898จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร อาคาร 15 ปีงบประมาณ 2561บริษัท ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด0.00 
2897ขอดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เปลี่ยนผ้าม่าน 4 ชั้นบริษัท อีสเทิร์น โฮม เดคอร์ จำกัด0.00 
2896ขอให้ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า (วัสดุซ่อมระบบโทรศัพท์)นางเรณู ธีระวัฒนะ0.00 
2895ขอดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทำน้ำดื่มเกษตร (600 มล และ 350 มล)บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด0.00 
2894ขอดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เหมาบริการ (ซ่อมน้ำซึมเพดานห้องพักนิสิต 6224,7115,7301,8321)นายอินถา กองธรรม0.00 
2893ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องพักนิสิตห้างหุ้นส่วนสามัญเอ.เอส.เซอร์วิส0.00 
2892วัสดุไฟฟ้าหจก.พี.การไฟฟ้า ศรีราชา0.00 
2891วัสดุไฟฟ้า (พัดลมอาคารพลฯ)บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
2890วัสดุก่อสร้าง(ลวดสลิงอาคารพลฯ)บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
2889วัสดุสำนักงาน (35 รายการ)บริษัท อ้อย เค เช จำกัด0.00 
2888วัสดุคอมพิวเตอร์ (28 รายการ เข้าคลัง)บริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ จำกัด0.00 
2887วัสดุไฟฟ้า (ฟิลเตอร์ ระบบแอร์ชีเลอร์ อ.17)หจก.สหแอร์เท็ค0.00 
2886จ้างเหมาผลิตน้ำดื่ม KU SRC (2,800 แพ็ค)บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด0.00 
2885วัสดุพิธีการ (กระเช้าผลไม้ งานสถานีประมงศรีราชา)จ่ายเช็คน.ส.จินตนา อินตรา0.00 

พบทั้งหมด 642 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] หน้าถัดไป >>