ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
2553ขอให้นำยานพาหนะตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เกียร์ เฟืองท้าย น้ำหม้อน้ำ ทะเบียน ผร4335 ชบอู่ประทีปเซอร์วิส0.00 
2552ขอให้จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 32 รายการบริษัท พี.เอส.บุ๊ค จำกัด0.00 
2551ขอนำยายพาหนะเข้าเปลี่ยนผ้าใบกันฝน ด้านซ้ายและด้านขวา ทะเบียน 84-8975 ชบร้านแหลมฉบังการเบาะ (สำนักงานใหญ่)0.00 
2550ขอให้จัดซื้อวารสารนิตยสาร จำนวน 18 รายการร้านหนังสือประณอม ชลบุรี0.00 
2549จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล อ.15นายเจริญ จันทอง0.00 
2548จ้างเปลื่ยนแบตตเตอรี่,ปะยาง,เปลี่ยนผ้าเบรค ทะเบียน งมท 663 ชลบุรี (รถจักรยานยนต์)ออกเช็คในนาม นายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
2547จ้างเปลื่ยนแบตตเตอรี่ ทะเบียน แทรกเตอร์ 275ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์นิภา แบตเตอร์รี่0.00 
2546จ้างซ่อมอะไหล่ Switch CISCO รุ่น ws-c3560ch-Spc-sบริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ จำกัด0.00 
2545จัดซื้อกาวทาท่อน้ำ,เทปพันเกลียว,ท่อน้ำ,กาว,ข้อต่อเกลียวนอก,ข้องอ,กุญแจจับแป๊บ,บอลวาล์วบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
2544จัดซื้อกรงดักหนู 10 อันบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
2543จัดซื้อแชมพู,แว็คซี่ขัดเบาะ,น้ำกลั่นบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
2542จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุดบริษัท สยามดาตาเพล็กซ์ จำกัด0.00 
2541คืนเงินค่าประกันของเสียหายและค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือนนายนัฐพงษ์ กงวิไล0.00 
2540ค่าประกันของเสียหาย ชุดที่ 17/61โอนเข้าธนาคารกรุงเทพ0.00 
2539คืนเงินค่าประกันของเสียหาย ชุดที่ 16/61โอนเข้าธนาคารกรุงเทพ0.00 
2538ขอดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เวิลด์ แอร์ โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด0.00 
2537ค่ตอบแทน OT เดือนพฤษภาคม 61นายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
2536ค่าตอบแทน OT เดือนพ.ค.61นายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
2535ขอให้จัดซื้อน้ำมันรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร วันที่ 8-13 มิ.ย.61 สั่งจ่ายคุณอลงกต โขมพัฒน์0.00 
2531ค่าโทรศัพท์ เดือน 16 เม.ย.-15 พ.ค.61บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค0.00 
2530ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานน.ส.จิรารักษณ์ แปรมสมบัติ0.00 
2529ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน OT เดือนพ.ค.61นางพวงพิศ โฆสิตสมิต0.00 
2528ขอดำเนินการนำยานพาหนะตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ ทะเบียน ผร 4335 ชลบุรีบริษัท พิพัฒน์แอร์ จำกัด0.00 
2527ขอให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เหล็กกล่อง แปรงทาสี บานพับ แด๊ปยาแนวอะคลิลิคบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
2526ขอให้จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.การไฟฟ้า ศรีราชา0.00 
2525ขอให้จ้างซ่อมท่อประปาที่รั่วในช่องชาฟต์พื้นที่สวนกลาง ห้อง 708 อสตสน 19 นายอินถา กองธรรม0.00 
2524ขออนุมัติจัดจ้างผลิตน้ำดื่มตรา KU SRC บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด0.00 
2523ขอให้จัดซื้อหนังสือภาษาไทย จำนวน 101 รายการ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0.00 
2520ขอให้จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตู้ MDB หอพักนิสิต จำนวน 1 งานบริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด0.00 
2519ขอให้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สติ๊กเกอร์ติดกุญแจ จำนวน 10 แพ็คบริษัท ศิรานันท์ (1995) จำกัด0.00 
2518ขอให้จัดซื้อน้ำม้นรถชมวิว จำนวน 2 คัน วันที่ 16-31 พ.ค. 61บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
2517ขอให้จัดซื้อน้ำมันรถยนต์บริการส่วนกลาง จำนวน 12 คัน วันที่ 16-31 พ.ค.61บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
2515ขอดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สูบสิ่งปฏิกูล อาคารหอพักนิสิต อาคาร 1-8 และอาคารบริการในหอพักนิสิตนายเจริญ จันทอง0.00 
2514คืนเงินค่าค้ำประกันสัญญาบจก อีสเทิร์น แอร์ แอนด์ ซีซีทีวี0.00 
2513โอนเงินเข้าเงินบำรุงกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 นิสิตภาคพิเศษโอนเงินเข้าเงินบำรุงกิจกรรมนิสิต 0.00 
2512โอนเงินเข้าเงินบำรุงกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 นิสิตภาคปกติเงินบำรุงกิจกรรมนิสิต0.00 
2506คืนเงินค่าประกันของเสียหายเนื่องจากลาออก นางสาวปูริดา ลี้ไตรรงค์0.00 
2505คืนเงินค่าประกันของเสียหายเนื่องจากลาออก นายเทพฤทธิ์ หมอยา0.00 
2504คืนเงินค่าประกันของเสียหายเนื่องจากลาออก นายกุลเดช นุ่นประดิษฐ์0.00 
2503คืนเงินค่าประกันของเสียหายเนื่องจากลาออก นางสาวศศิวิมล ละมุล0.00 
2502คืนเงินค่าประกันของเสียหายเนื่องจากลาออก นางสาวณัฐสุดา หาญสงคราม0.00 
2501คืนเงินค่าประกันของเสียหายเนื่องจากลาออก นางสาวภทรพร กิจสีลี0.00 
2500คืนเงินค่าประกันของเสียหายเนื่องจากลาออก นายวศิน ชาญชัยสวัสดิ์0.00 
2499คืนเงินค่าประกันของเสียหายเนื่องจากลาออก นางสาวพลอยพิม เกลี้ยงลำยอง0.00 
2498คืนเงินค่าประกันของเสียหายเนื่องจากลาออก นายจารรุกิตตฺ วิชิต0.00 
2497คืนเงินค่าประกันของเสียหายเนื่องจากลาออกนางสาวมธุรส หมื่นไสยาสน์0.00 
2496คืนเงินค่าประกันของเสียหายเนื่องจากลาออกนางสาวภัทราพร ทรัพย์ทวี0.00 
2495คืนเงินค่าประกันของเสียหายเนื่องจากลาออกนางสาวศิรภัสสร โกฎวิเชียร0.00 
2494คืนเงินค่าประกันของเสียหายเนื่องจากลาออกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ 5 ราย0.00 
2491คืนเงินค่าประกันสัญญาเช่านางสาววัลยา วัฒนา0.00 

พบทั้งหมด 450 รายการ รวมทั้งหมด : 9 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9] หน้าถัดไป >>