ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
1451จ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งอาจารย์พิเศษ และบุคลากร (งวดที่ 12) รอบเช้า-เย็นนายเฟือน สิงห์งอย0.00 
1450จ้างเหมาจัดเตรียมห้องสอบกลางภาค ต้นปีการศึกษา 2563จ่ายเช็คนางนิตยา ปู่อ้าย0.00 
1449ซ่อมแซมกล่องวงจรปิดอาคารหอพักนิสิตบริษัท จันชาลี พลัส จำกัด0.00 
1448ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องพักนิสิตห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ เอส เซอร์วิส0.00 
1447จ้ดทำป้ายชื่อห้องรองอธิการบดีบริษัท พริ้นติ้ง 108 จำกัด0.00 
1446จัดทำวัสดุพิธีการและรับรอง(บิดานายศิวกร/บิดา น.ส.ฤดีวรรณ)จ่ายเช็คนางสาวจินตนา อินตรา0.00 
1445จ้างเปลี่ยนกากบาทเพลากลาง ทะเบียน นง 235 ชลบุรีบริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
1444จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 g DOUBLE-Aบริษัท บางพลีซัพพลาย แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด0.00 
1443วัสดุงานบ้านงานครัวบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1442จัดซื้อวัสดุก่อสร้างบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1441จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แผงกั้นจราจร)บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1440จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (หน้ากาก)บริษัท วี เค เอคเซคคิวทีฟ จำกัด0.00 
1439จัดซื้อวัสดุสำนักงานบริษัท จันชาลี พลัส จำกัด0.00 
1438จัดซื้อฟุตวาล์ว,ท่อพีวีซี,ข้อต่อ,น้ำยาประสานบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1437ซ่อมห้องพัก S2306 และซ่อมไฟลานจอดรถ อาคาร 4นายอินถา กองธรรม0.00 
1436ซื้อสายชาร์ทโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหัวชาร์จบริษัท โอเคซี คอร์ปอเรชั่น0.00 
1435ซ่อมเบรกทะเบียน 40-0635 ชลบุรีบริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
1434จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้อง 4117 และ4501ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.เอส.เซอร์วิส0.00 
1433จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการบริษัท โอเคซี คอร์ปอเรชั่น0.00 
1432จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็นบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1431วัสดุพิธีการ (กระเช้าผลไม้,พวงมาลา)จ่ายเช็คนางสาวจินตนา อินตรา0.00 
1430ซ่อมแซมยานพาหนะ (รถแทรกเตอร์ 275)นายประพันธ์ุ รัชตะนะกุล0.00 
1429ค่าตอบแทน พขร.เดือนสิงหาคม 63โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย0.00 
1428ค่าไปรษณย์ เดือนสิงหาคม 63บจก.ไปรษณีย์0.00 
1427ค่าโทรศัพท์อ.สุภัทรชัย ชมพัมธุ์0.00 
1425จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำออโต้ HITACHI WT-P 350XSบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1424จัดซื้อสายส่งน้ำ 5 เมตรบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1423จ้างเปลี่ยนกระจก และยางขอบกระจกโถงทางเดินอาคาร 15ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษ.ธัญญะผล0.00 
1422จัดซื้อคลอรีน,น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ,โซดาแอช,กระบอกจ่ายคลอรีนก้อน,คลอรีนก้อนบริษัท พูล ช็อพ นีแอนด์นา จำกัด43,619.00 6831114315 ก.ย. 6315 ก.ย. 63
1421จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าหจก.พี.การไฟฟ้า ศรีราชา0.00 
1420จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1419จ้างเหมาทำความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563 (งวดที่ 11) งานอาคารฯบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด606,065.57 6831114415 ก.ย. 6315 ก.ย. 63
1418จ้างเหมาทำความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563 (งวดที่ 11) งานทรัพย์สินฯบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด419,583.33 6831114515 ก.ย. 6315 ก.ย. 63
1417จัดซื้อจุลินทรีย์ชนิดผงบริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด43,619.00 6831114215 ก.ย. 6315 ก.ย. 63
1416จัดซื้อไฟสปอร์ตไลท์ LEDบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1415จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563นายปริญ ติยะวานิช0.00 
1414จ้างเหมาติดตั้งเต้นท์ภายในงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563นายปริญ ติยะวานิช693,000.00 6831114615 ก.ย. 6315 ก.ย. 63
1413ค่าเดินทางไปราชการผอ.สำนักงาน0.00 
1412ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอ.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ0.00 
1411ค่าตอบแทน OT เดือนกรกฎาคม 63นายกิตติศักดิ์ อิ่มสุด0.00 
1410ค่า OT เดือนสิงหาคม 2563นายบุญเลิศ เกียรติพรพิทักษ์0.00 
1409จัดซื้อซิลิโคนบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1408จัดซื้อวัสดุซ่อมบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1407จ้างซ่อมท่อประปาและระบายน้ำ ห้อง S602 อาคาร 4นายอินถา กองธรรม0.00 
1406จ้างบำรุงรักษาตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำชนิดแรงดันคงที่นายอินถา กองธรรม0.00 
1405จัดซื้อสติ๊กเกอร์ 16 ช่องบริษัท โอเคซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด2,098.80 6831114815 ก.ย. 6315 ก.ย. 63
1404ค่าผ่านทางพิเศษนายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
1403ค่าตอบแทน พขร.เดือน 16-31 สิงหาคม 63นายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
1402จ้างเหมาเก็บขยะในงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรินทร์ เซอร์วิส0.00 
1401ค่าตอบแทน พขร.เดือน ส.ค.63จิราภรณ์ หลีใจ0.00 

พบทั้งหมด 348 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7] หน้าถัดไป >>