ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
16ขอให้จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนสวิทซ์ไฟถอย ทะเบียน นง 639 ชลบุรีบริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
15จ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนกากบาทเพลากลาง ทะเบียน นค 7797 ชลบุรีบริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
14จ้างตรวจเช็คระยะ ระบบช่วงล่าง ระบบเบรก สายพานเครื่องยนต์ สายอ่อนไดร์ชาร์จ ทะเบียน กบ 3075 ชลบุรีบริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
13จ้างซ่อมท่อประปาแตกห้องพักบุคลากร F1302 และ F1202นายอินถา กองธรรม0.00 
12จ้างถ่ายเอกสาร และสแกน ขาวดำ ขนาด A1บริษัท ไฮเดน กรุ๊ป แอนด์ มีเดีย จำกัด0.00 
11ขอให้จัดซื้อน้ำมันรถยนต์บริการส่วนกลาง จำนวน 11 คัน วันที่ 16 - 30 ก.ย. 62บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
10ขอให้จัดซื้อน้ำมันรถชมวิว จำนวน 2 คัน วันที่ 16 - 30 ก.ย. 62บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
9จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพักนิสิต 3512,4212,5209 และ 5409ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอล แอนด์ เอซี เซอร์วิส0.00 
8ขอให้จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
7จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักบุคลากร อาคาร 19 ห้อง R416 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอล แอนด์ เอซี เซอร์วิส0.00 
6จ้างซ่อมแอร์ห้อง 6217,6519,7306,7506,8517,8523ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอล แอนด์ เอซี เซอร์วิส0.00 
5ขอให้จัดซื้อน้ำมันรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน วันที่ 26 - 30 ก.ย. 62สั่งจ่ายคุณอลงกต โขมพัฒน์0.00 
4จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หอพักนิสิต ห้อง 6224 และ 7511 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอล แอนด์ เอซี เซอร์วิส0.00 
3ขอให้จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 4410,4412,5216,5512 หอพักนิสิตห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอล แอนด์ เอซี เซอร์วิส0.00 
2จัดซื้อรางไฟนีออนบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1จ้างเหมาติดตั้งเต้นทและระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562นายสนธยา พลอยเกตุ0.00 
2014จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ 2 เครื่องบริษัท พูล ช็อพ นีแอนด์นา จำกัด0.00 
2013จ้างทำป้ายอะคริลิคสระว่ายน้ำบริษัท มาย วัน มีเดีย จำกัด0.00 
2012จ้างซ่อมสายใยแก้วนำแสงระหว่างหอสมุด-อาคาร 1บริษัท อีสเทิร์น แอร์ แอนด์ ซีซีทีวี จำกัด0.00 
2011จ้างซ่อมเพดานรั่ว,เปลี่ยนประตูช่องชาร์ปและประตูตู้เสื้อผ้านายอินถา กองธรรม0.00 
2010ขอนำยานพาหนะเข้าเปลี่ยนโช้ครถตู้ ทะเบียน นค 6792 ชลบุรีบริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
2009ซ่อมแซมยานพาหนะ (นง-235)บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
2008จ้างเหมาผลิตน้ำดื่ม KU SRC (2,500 แพ็ค)บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด0.00 
2007จ้างเหมาตัดกระจกโต๊ะคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียนประจำอาคาร 1นายอินถา กองธรรม0.00 
2006จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องพักนิสิตนายอินถา กองธรรม0.00 
2005จ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งอาจารย์พิเศษ และบุคลากร (งวดที่ 12)นายสิทธิชัย เปลี่ยนภักดี0.00 
2004ซ่อมแซมระบบปรับอากาศประจำอาคาร 13 พลศึกษาบริษัท ทีเค เจนเนอรัล เซอร์วิส จำกัด0.00 
2003จ้างหมาติดตั้งชุดตั้งเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศห้องระบบควบคุมเครือข่าย ประจำอาคารคอมพิวเตอร์บริษัท อีสเทิร์น แอร์ แอนด์ ซีซีทีวี จำกัด0.00 
2002จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (พัดลมติดผนัง)บริษัท เอ็น.เจ.อิเล็คทริค แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด0.00 
2001จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำเดือกันยายน 2562 กอง 1 (สุดท้าย)บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด 0.00 
2000จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำเดือกันยายน 2562 กอง 3 (สุดท้าย)บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด 0.00 
1999จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2562 กอง 1 (สุดท้าย)บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 0.00 
1998จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2562 กอง 3 (สุดท้าย)บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 0.00 
1997ขอให้จัดซื้อแบตเตอรี่ เครื่องดับเพลิงอาคาร 15 จำนวน 2 ลูกห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์นิภา แบตเตอรี่0.00 
1996จ้างเปลี่ยนประตูดาดฟ้าอาคาร 25นางเรณู ธีระวัฒนะ0.00 
1995จ้างเหมาซ่อมแก้ไขรอยรั่วซึมของผนังและท่อส่งน้ำประปาอาคาร 4 พักอาศัยบุคลากร 1 (บริเวณชั้น 9)นายอินถา กองธรรม0.00 
1994จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าห่มนวม,ปลอกหมอน,หมอน,ผ้าเช็ดตัว,ผ้าเช็ดเท้า)บริษัท พี พี อาร์ ซัพพลาย จำกัด0.00 
1993ขอให้จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจก ห้อง 24 ชั่วโมง นางเรณู ธีระวัฒนะ0.00 
1992ขออนุมัติจัดซื้อวารสารและนิตยสาร จำนวน 12 รายการ เดือนก.ย.62ร้านหนังสือประณอม ชลบุรี0.00 
1991จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่และขนาดเล็กอาคารพละและสระว่ายน้ำบริษัท ทีเค เจนเนอรัล เซอร์วิส จำกัด0.00 
1990จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ ประจำเดือนกันยายน 2562บริษัท พี.เอส.ที. โฮมเซอร์วิส จำกัด0.00 
1989จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ ประจำเดือนกันยายน 2562บริษัท พี.เอส.ที. โฮมเซอร์วิส จำกัด0.00 
1988ซ่อมแซมยานพาหนะ (นค-8639)บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จำกัด0.00 
1987ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องพักนิสิตห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอล แอนด์ เอซี เซอร์วิส0.00 
1986ขอให้จ้างเหมาบริการรถตู้รับส่งอาจารย์พิเศษและบุคลากรระหว่างวิทยาเขตศรีราชา-บางเขน งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 62นายเฟือน สิงห์งอย0.00 
1985ขอให้ซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Epson LQ310 จำนวน 1 เครื่องบริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด0.00 
1984จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สว่านกระแทกไร้สาย)บริษัท เอ็น.เจ.อิเล็คทริค แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด0.00 
1983จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ไส้กรองน้ำ)ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซี่ ไอเดีย โฮม0.00 
1982จัดซื้อวัสดุก่อสร้างบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1981ซ่อมแซมยานพาหนะ (รถสวัสดิการเบอร์ 1)บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 

พบทั้งหมด 2178 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]...............................[42][43][44] หน้าถัดไป >>