ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
1144ค่าบริการสื่อสารเดือนกรกฎาคม 63บจก.พีทีวี โทรทัศน์0.00 
1143ค่าพ.ร.บ. นง 639บจก.แอลเอ็มจี0.00 
1142ค่าโทรศัพท์ เดือนเม.ย.-พ.ค.63ทีโอที0.00 
1141จ้างเปลี่ยนชุดควบคุมการเปิด-ปิด บานประตูลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 15บริษัท ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด0.00 
1140จ้างเหมาบริการกำจัดจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำเดือนมิถุนายน 63 งวดที่ 9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี รีไซเคิ้ล0.00 
1139จัอซื้อฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1138จ้างเดินสายใยแก้วบริษัท อีสเทิร์น แอร์ แอนด์ ซีซีทีวี จำกัด0.00 
1137จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 2102 และห้องสำนักงานทรัพย์สินฯนายอินถา กองธรรม0.00 
1136จ้างซ่อมเครื่องดูดอากาศโรงอาหารกลาง ร้านค้าที่ 8นายอินถา กองธรรม0.00 
1135จ้างทำพื้นทรายล้าง,กรวดล้างบริเวณจุดตรวจรปภ.หอพักอาคาร 1-5นายอินถา กองธรรม0.00 
1134จัดซื้อหินเกล็ดห้างหุ้นส่วนจำกัด ษ.ธัญญะผล0.00 
1133จ้างปรับดินหน้าเซเว่นถึงหน้าอาคาร 17ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษ.ธัญญะผล0.00 
1132จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการบริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด0.00 
1131จ้างซ่อมบานเลื่อนห้องน้ำอาคาร 19 (R807/R712/R309)นายอินถา กองธรรม0.00 
1130ขอดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักนิสิต อาคาร 1-8,อาคารบริการกลาง,พักอาศัย2,อาคารพลศึกษา,อาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 1 งานห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอล แอนด์ เอซี เซอร์วิส0.00 
1129ขอซ่อมแซมประตูทางเข้าสนามฟุตซอล จำนวน 1 งานนางเรณู ธีระวัฒนะ0.00 
1128ขอให้ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันรถยนต์บริการส่วนกลาง จำนวน 7 คัน วันที่ 1 - 15 มิ.ย. 63บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
1127ขอให้จัดซื้อน้ำมันรถบรรทุก จำนวน 1 คัน วันที่ 1 - 15 มิ.ย. 63บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
1126จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งหอพักนิสิตอาคาร 1 และ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเครื่องเย็น2,445,806.36 6831091501 ก.ค. 6302 ก.ค. 63
1125ซ่อมแซมยานพาหนะ (รถบรรทุกเกษตร)บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด280.00 6831091701 ก.ค. 6302 ก.ค. 63
1124จัดซื้อวัสดุก่อสร้างร้านธนากร12,580.08 6831091601 ก.ค. 6302 ก.ค. 63
1123จ้างซ่อมสว่านไร้สาย จำนวน 2 ตัวบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด2,236.80 6831091901 ก.ค. 6302 ก.ค. 63
1122จัดซื้อน้ำมันรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน วันที่ 1 - 15 มิ.ย. 63สั่งจ่ายคุณอลงกต โขมพัฒน์0.00 
1120จัดซื้อหนังสือภาษาไทย จำนวน 23 รายการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์7,440.05 6831092201 ก.ค. 6302 ก.ค. 63
1119จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 4 รายการร้าน เอสเอส บุ๊คส์9,752.40 6831092101 ก.ค. 6302 ก.ค. 63
1118จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 16 รายการบริษัท เคเอ็นเอส บุ๊ค จำกัด59,036.75 6831092001 ก.ค. 6302 ก.ค. 63
1117จัดซื้ออะไหล่เครื่องย่อยกิ่งไม้บริษัท ปฎิพงศ์ อินดัสทรี จำกัด10,600.00 6831090629 มิ.ย. 6330 มิ.ย. 63
1116ค่าผ่านทางพิเศษนายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
1115ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองกรรมการกิจการนิสิตนางยุพดี ทรัพย์เจริญ0.00 
1114ค่าเลี้ยงรับรองปารณีย์ บุญเรือง0.00 
1113ค่่าโทรศัพท์ เดือนพฤษภาคม 63อ.สุภัทรชัย ชมพันธุ์0.00 
1112จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ และแบตเตอรี่บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด11,024.00 6831090229 มิ.ย. 6330 มิ.ย. 63
1111ค่าโทรศัพท์ เดือนพ.ค.63ทีโอที3,285.84 6831090329 มิ.ย. 6330 มิ.ย. 63
1110ค่าโทรศัพท์ เดือนพ.ค.63ทีโอที5,050.11 6831090529 มิ.ย. 6330 มิ.ย. 63
1109จัดซื้อสีทาถนน,สีน้ำมันเคลือบเงาบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด43,884.00 6831090429 มิ.ย. 6330 มิ.ย. 63
1108ค่าตอบแทนอ่านผลงานผู้ทรงคุณวุฒิ นายอลงกต โขมพัฒน์นางสาวจินตนา อินตรา0.00 
1106ขอนำยานพาหนะเข้าตรวจเช็คซ่อมระบบแอร์ ทะเบียน นค 7797 ชลบุรีบริษัท พิพัฒน์แอร์ จำกัด4,061.68 6831090024 มิ.ย. 6325 มิ.ย. 63
1105ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เดือนพ.ค.63จินตนา อินตรา0.00 
1104ค่าตอบแทน พขร. 11-15 มิถุนายน 63นายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
1102ขอให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (เทปพันสายไฟ) จำนวน 60 ม้วนห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.การไฟฟ้า ศรีราชา0.00 
1100จัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ติดรถทะเบียน 83-6359 ชลบุรีจ่ายเช็คนายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
1099จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ ทะเบียน นง 639 ชลบุรีบริษัท พิพัฒน์แอร์ จำกัด3,586.17 6831089222 มิ.ย. 6324 มิ.ย. 63
1098จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 16 รายการบริษัท พี. เอส. บุ๊ค จำกัด89,804.00 6831089323 มิ.ย. 6324 มิ.ย. 63
1095จ้างตัดต้นไม้หอพักนิสิตนางสาวสายธาร บัวทอง108,405.00 6831089724 มิ.ย. 6325 มิ.ย. 63
1094จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Advantage 2520hcบริษัท เมธานนท์ จำกัด0.00 
1093ขอดำเนินการจ้างสลับยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ทะเบียน นง 639 ชลบุรีบริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด648.88 6831088019 มิ.ย. 6326 มิ.ย. 63
1092ขอดำเนินการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 7 รายการร้าน ซีบุ๊คส์25,821.00 6831088622 มิ.ย. 6324 มิ.ย. 63
1091ขอดำเนินการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 18 รายการร้าน โดม บุ๊คส์54,545.75 6831088722 มิ.ย. 6324 มิ.ย. 63
1090ขอดำเนินการจัดซื้อน้ำมันรถยนต์บริการส่วนกลาง จำนวน 6 คัน วันที่ 16-31 พ.ค.63บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด6,588.05 6831088822 มิ.ย. 6324 มิ.ย. 63
1087ซ่อมแซมยานพาหนะ (รถสวัสดิการเบอร์ 3)หจก.พิมพ์นิภา แบตเตอร์รี่2,674.77 6831087819 มิ.ย. 6324 มิ.ย. 63

พบทั้งหมด 2424 รายการ รวมทั้งหมด : 49 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]....................................[47][48][49] หน้าถัดไป >>