ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
1222ขอดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โปสเตอร์บริษัท ไฮเดน กรุ๊ป ปริ้น แอนด์ มีเดีย จำกัด0.00 
1221ขอจ้างเหมายกเกียร์ ปรับตั้งเบรค ทะเบียนรถอีแต๋นบริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
1220จ้างเปลี่ยนไดร์ชาร์จ ทะเบียน นค 8639 ชลบุรีเทียนชัยไดนาโม0.00 
1219ขอจัดส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง เหมาบริการปะยาง ทะเบียน นง 639 ชลบุรีบริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
1218ขอเปลี่ยนยางนอก 2 เส้นสั่งจ่ายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
1217วัสดุสำนักงาน (10 รายการ)บริษัท อ้อย เค เช จำกัด0.00 
1216ขอนำยานพาหนะเข้ากรุหลังคา ทะเบียน นค 7798 ชลบุรีร้านแหลมฉบังการเบาะ0.00 
1215จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กอง 1บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด0.00 
1214ยกเลิก รายการซ้ำ0.00 
1213จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กอง 3บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด0.00 
1212จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนตุลาคม 2560 กอง 3บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด0.00 
1211จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนตุลาคม 2560 กอง 1 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด0.00 
1210จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กอง 3บริษั ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0.00 
1209จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กอง 1 บริษั ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0.00 
1208รายการซ้ำ ยกเลิก0.00 
1207จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2560 กอง 3บริษั ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0.00 
1206จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2560 กอง 1 บริษั ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0.00 
1205คืนเงินค่าค้่ำประกันสัญญา ศรช.33/59บริษัท ดอลฟิน อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด0.00 
1204วัสดุพิธีการ (พวงหรีด) มารดา นายศาสตราวุฒิ ประกอบศรีจ่ายเงินนางสาวจินตนา อินตรา (เบิกชดเชย)0.00 
1203จ้างเหมาจัดทำประกันวินาศภัยอาคารหอพักนิสิตและอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ประจำปี 2561บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)0.00 
1202ค่าเลี้ยงรับรอง นายจักรา ราชฤทธิ์990.00 4977511513 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1199ซ่อมแซมยานพาหนะ (นค-8639)แหลมฉบังการเบาะ12,190.00 4977511213 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1198ซ่อมแซมยานพาหนะ (นค-6792)แหลมฉบังการเบาะ6,955.00 4977511313 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1197จ้างเหมายานพาหนะรับส่งอาจารย์บุคลากรศรีราชา-บางเขน (ประจำเดือน ธ.ค.60)นายสิทธิชัย เปลี่ยนภักดี7,950.00 4977511413 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1196ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน เดือนพฤศจิกายน 2560โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
1195ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน เดือนพฤศจิกายน 2560โอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย0.00 
1192ใบตรวจรับกานจัดจ้าง รายการจ้างเหมาบริการกำจัด จัดเก็บ และขนส่งขยะมูลฝอยห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลี รไซเคิ้ล49,532.71 4977511113 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1191ขออนุมัติเบิกค่่าไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 60การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค0.00 
1190ขออนุมัติเบิกค่าน้ำประปา หอพักนิสิต เดือน พฤศจิกายน 60การประปาส่วนภูมิภาค0.00 
1189เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายปกครองระยอง500.00 4977509913 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1184ขอดำเนินการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 2417,5306 และ 5517ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.เอส.เซอร์วิส7,150.00 4977509412 ธ.ค. 6012 ธ.ค. 60
1183ขอดำเนินการจ้างเหมาซ่อมวาล์วฝักบัวและท่อส่งน้ำประปาในห้องน้ำห้องพัก R904นายอินถา กองธรรม2,400.00 4977509212 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1182ขอจัดส่งเอกสารจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด572.40 4977509312 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1174ขออนุมัติเบิกค่าบริการเคเบิ้ลทีวี หอพัก เดือนธันวาคม 60บริษัท พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราช จำกัด1,908.00 4977508808 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1173ขออนุมัติเบิกค่าบริการเคเบิ้ลทีวี คอนโด เดือนธันวาคม 60บริษัท พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราช จำกัด12,004.50 4977508908 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1172ขอให้จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 60 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดง ครูเต็งรัง49,775,091.00 4977509108 ธ.ค. 6008 ธ.ค. 60
1168ขอดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องเสียงเคลื่อนที่พกพา)บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด7,950.00 4977508007 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1167ขออนุมัติเบิกค่าเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรประจำเดือนพฤศจิกายน 60บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นจำกัด (มหาชน)40,280.00 4977507207 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1166คืนเงินค่าค้่ำประกันสัญญา ศรช.55/59บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด6,000.00 4977507307 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1165ซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศอาคารหอพักนิสิต 7นายอินถา กองธรรม12,375.00 4977507607 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1164จ้างเหมายานพาหนะรับส่งอาจารย์บุคลากรศรีราชา-บางเขน (ประจำเดือน พ.ย.60)นายสิทธิชัย เปลี่ยนภักดี78,705.00 4977507507 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1163จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ย.60)หจก.แดงครูเต็งรัง440.00 4977507407 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1162ขอดำเนินการจัดซื้อ หลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด7,950.00 4977506506 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1161ขอจัดส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง เหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ่อมแอร์ห้อง 7108,6519)ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.เอส.เซอร์วิส3,800.00 4977506907 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1160ขอให้จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลที่อาคาร 19 พักอาศัยบุคลากร 2นายเจริญ จันทอง26,212.71 4977507007 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1159ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการชุดเดือนพฤศจิกายน 60นางสาวจินตนา อินตรา0.00 
1158ขออนุมัติเบิกค่าบริการรถส่วนกลาง 1-15 พ.ย. 60นายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
1156ขออนุมัติคืนเงินค่าค้ำประกันสัญญา 27/2560ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหแอร์เท็ค11,427.60 4977507107 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 60
1154ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์ 16 กันยายน - 15 ตุลาคม 60บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด0.00 
1151ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์ เดือนกันยายน 60นางสาวจินตนา อินตรา0.00 

พบทั้งหมด 215 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป >>