ชื่อบัญชีผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน :
  

ปีงบประมาณ งาน (20 โครงการ)   หน้า   1   2   
 
ลำดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ
1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563 (ระยะที่ 1) กัญชุมา จันทโรปกรณ์ 01 พ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2563
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง PMS เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา กัญชุมา จันทโรปกรณ์ 01 ม.ค. 2563 06 ก.พ. 2563
3 โครงการผู้บริหารพบบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563 กัญญาฏา พวงมะลิ 19 ธ.ค. 2562 09 ธ.ค. 2562
4 โครงการด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กาญจนา แดนรักษ์ 20 เม.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
5 โครงการจัดแสดงหนังสือครั้งที่ 16 เฉลียว ไชยเชษฐ์ 01 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
6 โครงการแจกเจลป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เฉลียว ไชยเชษฐ์ 03 มี.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563
7 โครการสำรวจความต้องการบริการวิชาการแก่ชุมชน เฉลียว ไชยเชษฐ์ 01 เม.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563
8 โครงการจัดทำแผนสำนักงาน ระยะที่ 1 ทิพวรรณ จันทพันธ์ 01 ธ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563
9 โครงการจัดทำแผนสำนักงาน ระยะที่ 2 ทิพวรรณ จันทพันธ์ 15 ก.พ. 2563 30 เม.ย. 2563
10 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา นุจิยาพร โพธิดอกไม้ 09 ม.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
11 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงาน นุจิยาพร โพธิดอกไม้ 01 ต.ค. 2563 31 มี.ค. 2564
12 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563 บรรณาพร คำสวัสดิ์ 01 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563
13 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563 บรรณาพร คำสวัสดิ์ 01 มี.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
14 โครงการด้านประกันคุณภาพสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (ระยะที่ 2) พัชรินทร์ รอดชูแสง ยังไม่กำหนด ยังไม่กำหนด
15 โครงการด้านประกันคุณภาพสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (ระยะที่ 2) พัชรินทร์ รอดชูแสง 01 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2563

พัฒนาโปรแกรม : หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

Copyright © 2017 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ. All Rights Reserved.