ชื่อบัญชีผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน :
  
เนื่องจากมีการปรับปรุงด้านความปลอดภัย
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ
กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 666701


ปีงบประมาณ องค์กร (13 โครงการ)   
 
ลำดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ
1 ตะลุยโลกนักลงทุน (THE INVESTOR WORLD) นางสาวฐิติกานต์ รุ่งเรือง 16 ก.ย. 2566 16 ก.ย. 2566
2 พี่น้องร้องเพลง (1 song we sing) นางสาวพิยดา ม่วงใจรัก 09 ก.ค. 2566 09 ก.ค. 2566
3 เตรียมความพร้อมสู่คณะวิทยาศาสตร์ (Ready for science) นายวิศรุต โกศล 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566
4 พัฒนาศักยภาพสภาผู้แทนนิสิต นายขจรศักดิ์ สุขศิลา 24 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2566
5 จำหน่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 นางสาวอิสรวดี ปังประเสริฐ 01 พ.ค. 2566 06 ต.ค. 2566
6 ปรับพื้นฐาน (PRE SESSIONAL ECONOMICS) นางสาวพัชริศา วัชรชัยสมร ยังไม่กำหนด ยังไม่กำหนด
7 เปิด 'Sing' วิศวะ นางสาววรารักษ์ บุญธรรม 09 ก.ค. 2566 09 ก.ค. 2566
8 อบรมเครือข่ายผู้นำ (Cultivate Leadership) นางสาวชญานิศ บุญรักษา 24 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2566
9 ภูมิคุ้มกันแห่งเสียงเพลง (Blue Melody) นางสาวพัชรี เสกขา 14 ก.ค. 2566 16 ก.ค. 2566
10 จำหน่ายเสื้อและของที่ระลึก คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา นางสาวญาณิศา แสงทองฟ้า 18 พ.ค. 2566 18 พ.ค. 2566
11 จัดจำหน่ายเสื้อแจ็คเก็ต (Ms Jacket Sale) นายจักรพันธ์ ทะรารัมย์ 05 มิ.ย. 2566 30 พ.ย. 2566
12 ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งวิศวกรรม (Intania Camp) นายกันษพงศ์ เงินเลี่ยม 24 มิ.ย. 2566 25 พ.ค. 2566
13 วิศวะของมันต้องมี นายเศรษฐวิทย์ อารมย์สว่าง 05 มิ.ย. 2566 01 มี.ค. 2567

พัฒนาโปรแกรม : หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

Copyright © 2017 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ. All Rights Reserved.