ชื่อบัญชีผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน :
  
เนื่องจากมีการปรับปรุงด้านความปลอดภัย
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ
กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 666701


ปีงบประมาณ องค์กร (19 โครงการ)   หน้า   1   2   
 
ลำดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ
1 พิธีไหว้ครู นางสาวเมทิกา คงเฟื่อง 18 ก.ค. 2566 20 ก.ค. 2566
2 แรกพบรายล้อมรัก นางสาวฐิติวรดา ปราบสกุล 13 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2566
3 รับขวัญลูกพระพิรุณ นางสาวฐิติพร ออนตะไคร้ 26 มิ.ย. 2566 01 ก.ค. 2566
4 รักแรกพบ นางสาวพิยดา ม่วงใจรัก 10 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2566
5 กีฬารวมใจชาว วจก. ครั้งที่ 17 (MS Sport Day 17th) นางสาวชนิกานต์ สองศรี 01 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2566
6 กีฬาวิศวะสัมพันธ์ นายสิทธินนท์ คำสวี 23 ก.ค. 2566 30 ก.ค. 2566
7 ตะลุยโลกนักลงทุน (THE INVESTOR WORLD) นางสาวฐิติกานต์ รุ่งเรือง 16 ก.ย. 2566 16 ก.ย. 2566
8 พี่น้องร้องเพลง (1 song we sing) นางสาวพิยดา ม่วงใจรัก 09 ก.ค. 2566 09 ก.ค. 2566
9 เตรียมความพร้อมสู่คณะวิทยาศาสตร์ (Ready for science) นายวิศรุต โกศล 20 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2566
10 พัฒนาศักยภาพสภาผู้แทนนิสิต นายขจรศักดิ์ สุขศิลา 24 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2566
11 จำหน่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 นางสาวอิสรวดี ปังประเสริฐ 01 พ.ค. 2566 06 ต.ค. 2566
12 ปรับพื้นฐาน (PRE SESSIONAL ECONOMICS) นางสาวพัชริศา วัชรชัยสมร 25 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2566
13 เปิด 'Sing' วิศวะ นางสาววรารักษ์ บุญธรรม 09 ก.ค. 2566 09 ก.ค. 2566
14 อบรมเครือข่ายผู้นำ (Cultivate Leadership) นางสาวชญานิศ บุญรักษา 25 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2566
15 ภูมิคุ้มกันแห่งเสียงเพลง (Blue Melody) นางสาวพัชรี เสกขา 15 ก.ค. 2566 16 ก.ค. 2566

พัฒนาโปรแกรม : หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

Copyright © 2017 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ. All Rights Reserved.