ชื่อบัญชีผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน :
  

ปีงบประมาณ องค์กร (35 โครงการ)   หน้า   1   2   3   
 
ลำดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ
1 IMC Big Cleaning day นายธนกร ธีรเชษฐ์ 05 ธ.ค. 2564 05 ธ.ค. 2564
2 จำหน่ายเสื้อและของที่ระลึกสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ นางสาวเบญญาภา สุดถนอม 15 ก.ย. 2564 30 พ.ย. 2564
3 นนทรีศรีราชาเกมส์ นายสุวิชา อามาตย์เสนา 24 ม.ค. 2565 30 ม.ค. 2565
4 SAB THE ROUTE นายธิติพล จันทรสงเคราะห์ 07 ม.ค. 2565 09 ม.ค. 2565
5 ค่ายผู้นำนักกิจกรรมรุ่นใหม่ (New-Council Activities Trainer) นายธฤตวัน วงศ์หล่อ 10 พ.ย. 2564 16 พ.ย. 2564
6 สอนน้องร้องเพลงคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (sing sang sung sci sorn sing (6S)) นางสาวชัชวลัคน์ รัฐปัตย์ 17 พ.ย. 2564 18 พ.ย. 2564
7 Navy Share for Future นายกษิดิ์เดช แก้วอักษร 19 ก.ย. 2564 19 ก.ย. 2564
8 ชุดเก่า ON SALE นางสาวณัฏฐรินีย์ วงษ์มา 29 พ.ย. 2564 10 ธ.ค. 2564
9 เลือกตั้ง นางสาวพิชชาภรณ์ เบ้าทอง 22 พ.ย. 2564 20 ธ.ค. 2564
10 รำลึกพระคุณแม่ นายเกียรติศักดิ์ ไพฑูรย์ 24 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2564
11 พี่สอนน้อง (ติวหนังสือ) ภาคเรียนที่ 1 นางสาวกัลยา เรืองณรงค์ 27 ก.ค. 2564 31 ก.ค. 2564
12 จำหน่ายตุ้งติ้งประจำคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ นางสาวศุภพร บุญฉิม 26 ก.ค. 2564 02 ส.ค. 2564
13 ศิษย์พระคริสต์ (Disciple of Christ) นางสาวประติภา สาระสุข 27 ก.ย. 2564 27 ก.ย. 2564
14 พัฒนาศักยภาพสภาผู้แทนนิสิต นางสาวสุพิชชา พรชัยทวีโชค 20 มิ.ย. 2564 27 มิ.ย. 2564
15 เปิดโลกกิจกรรม นางสาวบุญรัตน์ หลวงจันทร์ 24 ก.ย. 2564 25 ก.ย. 2564

พัฒนาโปรแกรม : หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

Copyright © 2017 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ. All Rights Reserved.